Pravidla pro registraci & používání fóra

Pravidla pro používání komunitního fóra Ghostbusters, veřejná diskuze pro uživatele, kteří nejsou členy privátní komunity.
Uživatelský avatar
HaRD
Administrátor
Příspěvky: 2207
Registrován: únor 3, 2009, 7:56 pm
Bydliště: Kaplice
Kontaktovat uživatele:

Pravidla pro registraci & používání fóra

Nový příspěvek od HaRD »

CZ:
Pravidla pro registraci a užívání fóra:

1. Každý je povinnen se zaregistrovat pouze a jen pod svým hlavním herním nickem - popř. ať už z jakéhokoliv důvodu to nejde, dát si svůj hlavní herní nick alespoň do podpisu! (Uživatelský panel => Profil => Podpis)
Vyjímky loginů typu "milsimr" popř. "Hardy" či jiné, mající něco společné s administrátorem, jsou loginy pouze zkušební - což je jediná a také dočasná vyjímka.

2. Bezduchý spam v jiných sekcích, než-li ve SPAMu zakázán - takovéto příspěvky budou mazány!

3. Urážky jiných spoluhráčů / členů komunity tohoto fóra nebudou tolerovány, ačkoliv nejsme banda puritánů a občasné "pičo woe" jakožto žargonální projev se dá akceptovat. Za jakýkoliv případ, který bude přistižen, může následovat dočasný IP ban na blíže neurčenou dobu, nebo jiný trest, který head admin uzná za vhodný. Vyjímku tvoří PM.

4. Zákaz používání jakýchkoliv hacků, či programů, které mohou způsobit ztrátu databáze zde na fóru, či jiný typ poškození fóra.

5. V jiných případech, které by zde na fóru mohli nastat, má vždy hlavní slovo Administrátor fóra, popř. v jeho indispozici člověk oprávněný.

6. Otázky týkající se používání fóra - čtěte, než se zeptáte! http://ghostbusters.cz/faq.php

Používání fóra k uploadu screenů:

1. Screeny nahrávejte pouze ve formátu *.jpg, či *.png ! Šetříte tak místem.

2. Pro upload využívejte funkci "Přiložit soubor" při zakládání nového topicu / Post reply


Úrovně oprávnění platná zde na fóru:
V případě, že by jste měli nějaké problémy s fórem, můžete to řešit klasickou cestou založením topicu s problémem v příslušné sekci fóra, popř. se obrátit - podle druhu problému - na člověka s daným uživatelským oprávněním, který by vám mohl pomoci řešit váš problém.
Tady máte seznam oprávnění a uživatele, kteří daný druh oprávnění mají.


1. Nejvyšší administrátorské oprávnění (Administrátor / zakladatel webu / údržba fóra a provoz) -
2. Administrátorské oprávnění - ,
3. Moderátoři - ,

Toť vše. Pravidla se mohou (a nejspíše i budou) v závislosti na čase vyvíjet a upravovat.EN:
Rules for registration and forum usage:

1. Everyone is obliged to register only just under his main game nick!

2. Soulless spam in other sections, than in the SPAM, is prohibited - such posts will be deleted!

3. Insults on another teammates / members of this forum community will not be tolerated, but it still doesn't mean, that we're puritans - rare shouts like "hey dude / pussy" which are part of jargon, etc. will be tolerated. In any other case which will be found, there might follow IP ban for not specified period of time as well as any other punishment which will be considered by head admin as appropriate. The exception is PM.

4. Prohibition of use of any hacks or programs that may cause loss of the database here on the forum, or other type of damage to the Forum.

5. In other cases, which here in the forum could occur is always the main word of the Forum Administrator, or in his ailment a legitimate one.

6. Questions about forum usage - read, before you ask! http://ghostbusters.cz/faq.php

Using the forum to upload screens:

1. Screen record only in the format *. jpg or *.png ! Save website hosting space.

2. For uploading use the function "Přiložit soubor" when a new topic is created, or the "Post reply" function is used.

Levels of authorization valid here in the forum:

1. Supreme administrator (Administrator / web founder / forum maintenance and traffic) -
2. Administrators - ,
3. Moderators - ,
That's all. The rules may (and probably also will) develop and modify in future. Any errors in the English translation of the rules report to administrator for correction.

Kontakty na administrátora (zakladatel fóra + provoz webu):
Supreme administrator contact (web founder + web running):
[icq]332629362[/icq]
[skype]hardousek[/skype]
E-mail: milsimr@centrum.cz
Mobile: +420774112830
Facebook: Facebook profile link


HaRD
Obrázek
For professional trolling and public internet eliminations.
Uživatelský avatar
HaRD
Administrátor
Příspěvky: 2207
Registrován: únor 3, 2009, 7:56 pm
Bydliště: Kaplice
Kontaktovat uživatele:

Re: Pravidla pro registraci & používání fóra

Nový příspěvek od HaRD »

Aktualizováno / last update:
  • 5.1.2012
  • 24.1.2012
  • 7.8.2012
  • 28.8.2012
  • 27.1.2014
  • 7.12.2014
  • 16.9.2015
Obrázek
For professional trolling and public internet eliminations.
Zamčeno